Consultations for regression therapy, EMDR, past life regression or life between lives start with an intake discussion or already a short session.

Consult

infomatie over Regressietherapeut en EMDR therapeut in Amsterdam

Intakegesprek Regressie- en Reincarnatie Therapie

Voorafgaand aan de therapie vindt een uitgebreid intakegesprek plaats. Dit duurt ongeveer 2 uur. Tijdens dit gesprek proberen we samen je probleem helder te krijgen. Ook richten we ons op aspecten van je huidige leven die met je probleem verbonden zijn (biografie).
De intake biedt je tevens gelegenheid om zelf vragen te stellen en om mij te leren kennen.

Spreekt het je meer aan om alleen een kort intakegesprek te voeren, en wil je het liefst bij de eerste afspraak al een korte sessie doen?
Laat me dit weten, dan stuur ik je een vragenlijst toe, die ik graag vóór onze eerste afspraak retour ontvang. Op basis van de beantwoorde vragen en een kort aanvullend intakegesprek kunnen we zo vaak al tot een eerste sessie overgaan.
Een korte intake inclusief sessie duurt 2,5 uur.

Regressietherapie en reïncarnatietherapie worden deels vergoed door een aantal zorgverzekeraars: ZorgWijzer

Sessies

De sessies van twee uur die daarop volgen omvatten een kort voorgesprek. Ze zijn gericht op het herbeleven van onverwerkte ervaringen en het alsnog verwerken, ontladen en integreren ervan. Een probleem is vaak de nawerking van meerdere onverwerkte ervaringen. Voor de totale verwerking hiervan, zeker in het licht van het onderliggende thema, is dan ook meestal een reeks van sessies nodig.

Intakegesprek EMDR en Vervolg Consulten

De eerste afspraak voor EMDR therapie is een intakegesprek. Hierin besteden we aandacht aan de oorzaak en achtergrond van de klachten, en bespreken we de EMDR methode.
Dit duurt 2 tot 2,5 u.
De daarop volgende EMDR therapie sessies duren 2 uur.

Tarief en Betalingsvoorwaarden

Betaling is contant na afloop van het consult.
Graag gepast als dat lukt.

De tarieven zijn als volgt:

Een afspraak van 1 uur kost € 90,-
Een standaardconsult voor volwassenen duurt 2 uur en kost € 165,-.
Een standaard intakegesprek duurt ca. 2 uur en kost € 165,-.
Een kort intakegesprek inclusief een sessie duurt 2,5 uur, en kost € 190,-.

Een EMDR intake duurt 2 tot 2,5 uur, en kost € 165,- tot € 190,-
Een EMDR consult duurt 2 uur en kost € 165,-

Een Zielsregressie ofwel Life Between Lifes regressie duurt 3 tot 4,5 uur, inclusief voor- en nagesprek, en kost € 290,-.

Medicine Walks & Retreats
Medicine Walks duren ongeveer 1,5 uur en kosten € 135,-
Medicine Group Retreats verschillen in duur en opzet en prijzen variëren.
Check af en toe of er iets in de planning staat.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten geheel of gedeeltelijk.
Als zorgverlener sta ik onder nr. 90010789 geregistreerd in het AGB-register.
Mijn inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 34377555.

Annuleringsvoorwaarden

Zeg bijtijds je afspraak af als het niet lukt om te komen!
Bij annulering van een afspraak later dan 24 uur voor aanvang van het consult, worden de volledige kosten van het gereserveerde consult in rekening gebracht.
Dit is helaas ook van toepassing als je ziek bent.

Stuur om af te zeggen in ieder geval een email naar michellegroot@upcmail.nl.

Als het mogelijk is probeer de afspraak al minimaal een paar dagen voor de afgesproken datum te wijzigen, zodat iemand anders dan in jouw plaats kan komen.