Consultations for regression therapy, EMDR, past life regression or life between lives start with an intake discussion or already a short session.

Consult

Intakegesprek Regressie- en Reincarnatie Therapie

fly50

Voorafgaand aan de therapie vindt een uitgebreid intakegesprek plaats. Dit duurt ongeveer twee uur. Tijdens dit gesprek proberen we samen je probleem helder te krijgen. Ook richten we ons op aspecten van je huidige leven die met je probleem verbonden zijn (biografie).
De intake biedt je tevens gelegenheid om zelf vragen te stellen en om mij te leren kennen.

Heb je duidelijke redenen om alleen een kort intakegesprek te voeren, en wil je het liefst bij de eerste afspraak al een korte sessie doen?
Laat me dit weten, dan stuur ik je een vragenlijst toe, die ik graag vóór onze eerste afspraak retour ontvang. Op basis van de beantwoorde vragen en een kort aanvullend intakegesprek kunnen we zo vaak al tot een eerste sessie overgaan.

Regressietherapie wordt vergoed door een aantal zorgverzekeraars: ZorgWijzer

Sessies

De sessies van twee uur die daarop volgen omvatten een kort voorgesprek. Ze zijn gericht op het herbeleven van onverwerkte ervaringen en het alsnog verwerken, ontladen en integreren ervan. Een probleem is vaak de nawerking van meerdere onverwerkte ervaringen. Voor de totale verwerking hiervan, zeker in het licht van het onderliggende thema, is dan ook meestal een reeks van sessies nodig.

Tarief en Betalingsvoorwaarden

Mijn uurtarief is € 60,-.
Een standaardconsult voor volwassenen duurt 2 uur en kost € 120,-.
Een standaard intakegesprek duurt ca. 2 uur en kost € 120,-.
Een kort intakegesprek inclusief een sessie duurt 2,5 uur, en kost € 150,-.
Een Zielsregressie ofwel Life Between Lifes regressie duurt 3 tot 4,5 uur, inclusief voor- en nagesprek, en kost € 225,-.

Betaling is contant na afloop van het consult.
Graag gepast als dat lukt.
In de praktijk is geen pinapparaat aanwezig.
Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Betaling per bankoverschrijving is alleen mogelijk indien samen overeengekomen. Alleen op de dag van het consult, door direct na het consult met je smartphone bankieren app te betalen, t.n.v. M.M. Groot, rekening NL 12 INGB 0003 9341 24.

Zeg bijtijds je afspraak af als het niet lukt om te komen!
Bij annulering van een afspraak later dan 24 uur voor aanvang van het consult, worden de volledige kosten van het gereserveerde consult in rekening gebracht.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten geheel of gedeeltelijk.
Als zorgverlener sta ik onder nr. 90010789 geregistreerd in het AGB-register.
Mijn inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 34377555.

Mensen met een minimum inkomen kunnen op verzoek in aanmerking komen voor een korting van 20 procent:
Dit is van toepassing als je in bezit bent van een stadspas of studentenkaart, en ook geen recht hebt op een vergoeding van de consulten door je zorgverzekeraar.

Voor consulten op rekening van instellingen en bedrijven geldt het uurtarief van € 60,- , maar dan excl. BTW.