Kinderen

Kindertherapie kan behulpzaam zijn bij uiteenlopende emotionele, sociale, psychische en fysieke problemen.

Problemen kunnen bijvoorbeeld verbonden zijn met recente onverwerkte ervaringen zoals een scheiding, of gekoppeld zijn aan gebeurtenissen voor of rond de geboorte.

Het onderbewuste van een kind kan ook onverwerkte ervaringen bevatten die ouder zijn dan dit leven.

Ik gebruik verschillende werkvormen die aansluiten op de leefwereld van kinderen:

E M D R: Een kortdurende en effectief bewezen therapievorm, ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro, waarbij oogbewegingen of bijvoorbeeld geluidssignalen van links naar rechts een rol spelen.

EMDR helpt herinneringen aan nare gebeurtenissen te verwerken, zodat daarmee verbonden klachten verminderen of verdwijnen. Bij kinderen kan een visualisatie of het maken van tekeningen in een EMDR sessie worden toegepast. Denk hierbij aan het laten voorstellen van een veilige plek en het laten tekenen van wat er gebeurd is.

Bij jonge kinderen vertelt soms een ouder of verzorger tijdens de EMDR een verhaal over wat er gebeurd is.
Algemene informatie over EMDR is hier te vinden.

Visualisaties: Bij een visualisatie laat een kind zich meevoeren door opgeroepen innerlijke beelden. Het hierin verdiept raken opent als het ware de deur naar het onbewuste. Via visualisatie kunnen diep weggestopte ervaringen en gevoelens naar boven komen.
Visualisaties maken deel uit van De Helende Reis voor Kinderen (van Brandon Bays), regressietherapie voor kinderen en EMDR.

Tekenen: Om toegang tot het onderbewuste van een kind te krijgen.
Tekenen kan net als een verhaal, visualisatie of spel deel uitmaken van EMDR voor kinderen of regressietherapie voor kinderen.

Verhalen: Speciaal voor of met het kind gemaakte verhalen stellen kinderen in staat patronen te herkennen en te veranderen in het eigen leven, zonder hier rechtstreeks op gewezen te worden (metaforen).